Popüler İçerikler

Çöl Varanı

Çöl varanı; pullu sürüngenler takımından olan, varangiller familyasından bir sürüngendir. Bu canlı çöl ve yarı çöl bölgelerde başta Türkiye olmak üzere Güney Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşamaktadır. Yaklaşık olarak 40 farklı türü bulunmaktadır. Genellikle akşam serinliğinde avlanmaya çıkarlar. Çöl varanı küçük memelilerle beslen...

Çöl Bitkileri

Çöl bitkileri; kurakçıl bitkilerdir. Yani kurak koşullarda, su saklayabilen bir yapıya sahip bitkilerdir. Çöl bitkilerinin çoğu çalı ya da ot türündedir. Ağaçlara sadece gölcüklerin ya da yüzeye yakın yeraltı su kaynaklarının olduğu vahalarda rastlanır. Çöl bitkilerinin yaprakları ve sapları su geçirmeyen, aynı zamanda bitkilerin su kaybetm...

Çöl Hayvanları

Çöl hayvanları, denilince benim ve daha birçok kişinin ilk aklına gelen eminim ki yılanlar, develer ve akreplerdir. Evet bu hayvanların bazı türleri çölde yaşarlar, ama çöl benim ve eminim ki daha birçok kişinin bilmediği hayvan türlerini barındırıyordur. Çölde yaşam hiç de kolay değildir o yüzden çölde yaşayan hayvanların suya dayanıklı olm...

Çöl Tilkisi

Çöl Tilkisi, Köpekgiller familyasının en küçük mensubu olan ve fennik tilkisi olarak da bilinen çöl tilkisi, Arap Yarımadası, Sina Yarımadası, çöller ve Kuzey Afrika'da bulunan çöl hayatına oldukça uyum sağlayan bir tilki türüdür. Çöl tilkisinin özellikleri, bu küçük hayvanın küçük vücudu olmasına rağmen 15 cm ye varan k...

Atacama Çölü

Atacama Çölü, dünyanın en kurak çölü özelliğine sahip çöldür. Bu çöl yaz aylarında ve kış aylarında kuraklığını sürdürerek dünyanın en kurak çölü olmaktadır. Bu çöl, konum olarak Şili'nin kuzeyinde bulunmaktadır. Bu çölün batısında büyük okyanus bulunur. Bu çölün en ilginç yönlerinden bir tanesi de okyanusun yakınlarında olmasıdır. Okyanusun...

Taklamakan Çölü

Taklamakan Çölü, Batıdan doğuya doğru 1000 km genişliğine, kuzeyden güneye ise 400 km genişliğe sahip olan Taklamakan Çölü 324000 km karelik bir alanı kaplar. Dünyada Rubul Halil Çölün'den sonra en büyük ikinci kum çölü olma özelliğine sahiptir. Ülke olarak Çin de yer alan Taklamakan Çölü, Çin'in en büyük çölüdür. Taklamakan Çöl...

Çöl Yılanı

Çöl yılanı, aslında adını yaşadığı ortamdan almıştır. Bu yılan türü, daha çok çöllerde yaşar. Bu nedenle çöl yılanı ülkemizde bu şekilde adlandırılmıştır. Ülkemizde çöl bulunmasa bile çöl yılanı ara ara karşılaşılan bir yılan türüdür. Kobra türleri arasında ülkemizde en çok görülen yılan türü çöl yılanıdır. Çöl yılanı dünyada en çok Orta Doğ...

Kalahari Çölü

Kalahari çölü, Afrika kıtasının güneyinde yer alan, dünyanın beş büyük çölünden biridir. Geniş otlaklıklar, çalılıklar ve ağaçlık alanlarla kaplı olmasına rağmen az yağış aldığı ve sıcak oluşundan dolayı Kalahari'ye çöl denilmektedir. Yıllık yağış miktarı güneybatısına 130 mm, kuzeydoğusunda 600 mm'dir. Kalahari Çölü, çoğunluğu Botsvan...

Çöl İklimi

Çöl İklimi, Bu iklim tipinin en belirgin ve en önemli özelliği, yağışların hiç yok denecek kadar az olmasıdır. Çöllerde nemin az olması sebebinden dolayı günlük sıcaklık farkını iyice artırır. Dönenceler çevresindeki alçalıcı hava hareketleri çölleri oluşturmaktadır. İç kısımlarda ise çok yüksek dağlar olması sebebi ile bu dağla...

Çöl Zambağı

Çöl zambağı bitkisinin anavatanı Afrika'dır fakat Amerika ve Japonya'da da kültür bitkisi olarak yetişmektedir. Zambakgiller familyasına aittir. Kozmetik dalında çok fazla kullanılan ve kozmetik için önemli bir yere sahip olan bu bitki kültür bitkisi olarak ta yetiştirilebilmektedir. Yaprakları kırıldığında çıkan özsuyu yanık tedavisind...

Nevada Çölü

Nevada Çölü, iklim ve peyzaj gerçekten çok farklıdır. İklim yazları çok sıcak, kışları ılımandır. Bölgenin ağırlıklı olarak çöl iklimine sahip olması burada yaşamı oldukça zorlaştırmış hatta imkansızlaştırmıştır. Nevada; Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. eyaletidir. ABD'nin batı eyaletlerinden bir tanesidir. ...

Namib Çölü

Namib Çölü; Bu çöl, Güney Afrika da yer alan ve Atlas okyanusuna kıyısı olan çölün adıdır. Namib sözcüğü Nama dili kökenli olmakla birlikte ve çok büyük manasını taşımaktadır. Oldukça fazla bir alana yayılan Namib çölü, Atlas okyanusu boyunca. Yaklaşık olarak 2000 kilometre uzunluğunca yayılmış bir alandadır. Kıyı sınırları güneyde Angola ye...

Çöl Faresi

Çöl faresi, insanların yaşam alanlarından uzakta yaşayıp üreyen bir fare türüdür.Çöl Faresinin Özellikleri Oldukça uzun arka ayakları ve kısa ön ayakları bulunan çöl fareleri, iki ayak üzerinde zıplama ve yürüme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden kanguru faresi adıyla da bilinir. Bu fareler vü...

Çöl

Çöl, dünya üzerinde yer alan ana biyom (birbirine bitişik, benzer yayılmış yaşam alanları) tiplerinden biridir. Çöller yılda 250 mm'den daha az yağış alan bölgelerdir. Sanılanın aksine gezegenin en soğuk bölgeleri olan Antarktika ve Grönland'ın büyük bölümü de çöl tanımının içine girer. Buradan anlaşılacağı gibi çöl terimi s...

Çöl Kartalı

Çöl Kartalı, bir yarı otomatik tabanca çeşididir. Orjinal ismi "Desert Eagle" olan bu tabanca amerikan tasarımı ve israil yapımıdır. Modelleri arasında 41'lik, 44'lük, 357'lik, 440 Cor-bon ve 50 AE (Action Express) kalibrelik mermi kullananları vardır. 41'lik ve 44'lük versiyonu 8, 357'lik versiyonu 9 ve 50 AE versiyonu 7 mermilik haz...

Çöl Biyomu

Çöl biyomu, Çöl biyomundan bahsetmeden önce sizlere biyon nedir. Nasıl çeşitleri vardır aşağıdaki yazımda göreceksiniz. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelerin her birine biyom denir.Aynı iklim koşullarının yaşandığı ve de bunun paralelinde farklı bitki örtüsüne sahip olan uçsuz bucaksız coğrafi alanlardır. Canlıları v...

Dünyanın En Büyük Çölü

Dünyanın En Büyük Çölü; Yıllık yağış miktarı 25 cm.'nin altında, gece ile gündüz sıcaklık farklarının fazla olduğu, bitki örtüsü yetişmeyen alanlar çöl olarak adlandırılır. Coğrafi olarak kabul edilen bu tanıma bakarsak dünyanın en büyük çölü Antarktika kıtasıdır. Ancak halk arasında genel kabul gören tanıma göre sıcak çöller içe...

Çöl Gölü

Çöl Gölü, Çöl gölü Ankara'nın 75 hm güneyinde bulunmaktadır. Haymana ve Bala arasında 15 kilometre kare büyüklüğünde acı suyu olan bir göldür. Deniz yüksekliği 1045 m,dir. Etrafında akan derelerle beslenen bu sığ göl yaz aylarında büyük ölçüde suyu çekilmektedir. 147 metre kare olan çalık düzü kapalı havzanın güneyinde çukuru dolduran...

Çöl Gülü

Çöl gülü, bir diğer adı Adenium'dur. Susuzluğa uzun süre dayanabilir. Bunu gövdesinde depoladığı su ile yapmaktadır. Hızla gelişip büyüyen, gövdesi zamanla şekillenebilen ve baharla başlayıp yaz döneminde çiçeklenen succulent türü bir bitkidir. Dış mekanları daha çok sevmektedir fakat iç mekanlarda da yaşabilir. Çabuk büyümesi, kolay şe...

Arizona Çölü

Arizona çölü; Arizona, Amerikanın bir eyaleti olup çölleri ve kanyonları ile ünlüdür. Arizona'nın en önemli coğrafik özelliği elbette Büyük Kanyonu'dur. Arizona, Amerika'nın yüz ölçümü açısından 295,260 km ile altıncı büyük eyaletidir. Güneybatı eyaletlerinden biri olan Arizona, dağlık bölge, Kolarado Platosu ve çöl bölgesi olmak üzere başlı...

Gobi Çölü

Gobi Çölü, Çin ile Moğolistan topraklarına kadar yayılan soğuk çöldür. Gobi çölü Doğu Türkistan'dan Dungeby'e (Mançurya) kadar uzunlu olan 1. 600 kilometreyi Altay dağlarından güney bölgesinde Huang Hı'ya (sarı ırmak) kadar da tam 800 kilometreye kadar yer kaplayan Gobi çölü'nün deniz düzeyinden yüksekliği ise tam 900-1500 metre civarında...

Karakum Çölü

Karakum çölü, Asya kıtasında büyük çoğunluğu Türkmenistan'da küçük bir kısmı da Kazakistan'da yer almaktadır. Amu Derya nehrinin batısında kalmaktadır. Karakum Çölü 300.000 km² alana yayılmıştır. Karakum çölünün çoğunluğu çakıl ve kumla kaplıdır. Karakum Çölü'nde Karakum Kanalı adı verilen 1375 k...

Büyük Sahra Çölü

Büyük Sahra Çölü, Kuzey Afrika kıtasının ortalarında 9.000.000 kilometre kare büyüklüğünde bir çöldür. Sahra ismini Arapçadaki sahara kelimesinden almıştır. Türkçe anlamı büyü demektir. Dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Büyük Sahra Çölünün oluşumu 2. 5 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletler topr...

Sina Çölü

Sina çölü,Kuzeyinde Akdeniz, güneyinde Kızıl denizle çevrilmiş üçgen biçiminde bir yarımadadır. Yüz ölçümü 60.000 kilometre olup batısı süveyş kanalına dayanırken, kuzeydoğusu Mısır ve İsrail sınırlarına kadar uzanır. Sina çölü, genel olarak büyük dağlar ve geniş çöllerden oluşmaktadır. Sina çölüne hayat veren Nil nehri kenarları ...

Sahra Çölü

Sahra Çölü, veya büyük sahra çölü, dünyanın en büyük ve sıcak çölüdür. Afrika'nın kuzey bölgesinde, kıtanın ortası ile küzeyini ayırmakta olan 9.000.000 km büyüklüğünde dev bir çöl olmaktadır. En büyük soğuk çöl ise Antarktika da bulunmaktadır. Sahra kelimesi Arapçadaki "sahara" kelimesinden gelme olup "büyü" anlamına gelmektedir. ...

Çöl Fırtınası

Çöl Fırtınası, Körfez Savaşı veya Birinci Körfez Savaşının kod adıdır (Operation Desert Storm). 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi nedeniyle başlayan krizin sonucunda, ABD öncülüğünde ve aralarında Birleşik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır'ın da bulunduğu kırka yakın ülkenin dahil olduğu koalisyon gücünü...

 

Çöl Fırtınası
Sahra Çölü
Sina Çölü
Büyük Sahra Çölü
Karakum Çölü
Gobi Çölü
Arizona Çölü
Çöl Gülü
Çöl Gölü
Dünyanın En Büyük Çölü
Çöl Biyomu
Çöl Kartalı
Çöl
Çöl Faresi
Namib Çölü
Nevada Çölü
Çöl Zambağı
Çöl İklimi
Kalahari Çölü
Çöl Yılanı
Taklamakan Çölü
Atacama Çölü
Çöl Tilkisi
Çöl Hayvanları
Çöl Bitkileri
Çöl Varanı
Popüler İçerik
Taklamakan Çölü
Taklamakan Çölü
Taklamakan Çölü, Batıdan doğuya doğru 1000 km genişliğine, kuzeyden güneye ise 400 km genişliğe sahip olan Taklamakan Çölü 324000 km karelik bir alanı...
Atacama Çölü
Atacama Çölü
Atacama Çölü, dünyanın en kurak çölü özelliğine sahip çöldür. Bu çöl yaz aylarında ve kış aylarında kuraklığını sürdürerek dünyanın en kurak çölü olma...
Çöl Tilkisi
Çöl Tilkisi
Çöl Tilkisi, Köpekgiller familyasının en küçük mensubu olan ve fennik tilkisi olarak da bilinen çöl tilkisi, Arap Yarımadası, Sina Yarımadası, çöller ...
Çöl Hayvanları
Çöl Hayvanları
Çöl hayvanları, denilince benim ve daha birçok kişinin ilk aklına gelen eminim ki yılanlar, develer ve akreplerdir. Evet bu hayvanların bazı türleri ç...
Çöl Bitkileri
Çöl Bitkileri
Çöl bitkileri; kurakçıl bitkilerdir. Yani kurak koşullarda, su saklayabilen bir yapıya sahip bitkilerdir. Çöl bitkilerinin çoğu çalı ya da ot türünde...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Taklamakan Çölü
Atacama Çölü
Çöl Tilkisi
Çöl Hayvanları
Çöl Bitkileri
Neden Deve
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Neden Deve
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022